Moje aktivity môžeš sledovať na Facebooku a Instagrame, poď a sleduj ma spoločne s tisícmi ľudí.

SPOLOČNE VYTVÁRAME BUDÚCNOSŤ.


ShareTiny for AleXej

Ďakujeme, že ste s nami.

ShareTiny for AleXej

Ahoj - moje meno je Alexej Fabian a som rád, že sleduješ aj moju WEB platformu.

Transparentný
Účet

IBAN: SK0209000000005166261289
BIC: GIBASKBX

ShareTiny
Burza / Predaj / Kúpa

Máš veci, ktoré chceš vydražiť, predať alebo kúpiť a pomáhať? Poď a sleduj našu FB.

Pomáhať je možné aj darovaním 2% z daní.

Aktuálne bude nový formulár za rok 2021 až po 11/2021.


AKTUÁLNE pracujem na svojom progrese za cestou k PLNOHODNOTNÉMU ŽIVOTU.
VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM, KTORÍ MA PODPORILI A PODPORUJÚ aj naďalej.

ĎAKUJEM TI, ŽE SI SÚČASŤOU
AJ MOJEJ BUDÚCNOSTI.